Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. 

Registration is Open

COVID-19 & Registration

Tiderne er usikre, men i ledelsen i Vendelbo Jamborette 2020 er vi stadig sikre på, at vi vil organisere en fantastisk jamborette. Derfor vil vi gerne opfordre jer, vores spejdergrupper, til at tilmelde jer inden 1. april 2020.

Lejrledelsen mødes hver anden uge, for at drøfte den aktuelle situation med COVID19. Vi følger og opdaterer os selv om instrukserne fra de danske sundhedsmyndigheder. At tænke på sommer og jamborette lige nu, ligger sikkert fjernt for mange af jer. Derfor vil vi gerne udtrykke vores forståelse for de udfordringer, grupperne har med at tilmelde sig til Vendelbo Jamborette. Det er svært at anføre præcise deltagerantal, når spejderaktiviteter rundt om i verden er blevet aflyst. Men vi vil stadig gerne have, at I tilmelder jer, hvis I planlægger at deltage, og så bare angive et omtrentligt antal deltagere. Disse antal er naturligvis kun gæt, men I kan justere dem frit indtil 1. maj. Betalingen vil være bindende derefter.

Tilbagebetaling

Hvis jamboretten – mod vor forventning – skulle blive aflyst, vil alle indbetalte beløb blive refunderet fuldt ud. Vi kan dog ikke tilbyde nogen refusion for det udstyr og det
tøj, der er købt i webshoppen. Hvis du har spørgsmål angående Vendelbo Jamborette og / eller vores sundhedsforanstaltninger på jamboretten, så send os gerne en e-mail på info@vendelbo-jamborette.dk

Times are uncertain, but in the committees of VJ2020, we are still confident that we want to organise a great jamboree. Therefore, we would like to encourage you, our groups, to register before the 1st of April 2020.

The Administration Committee meets every second week to discuss the current situation with COVID-19. We follow and update ourselves to the instructions given by the Danish Health Authorities. Thinking about summer and jamborees are probably far out in the future for many of you. Therefore, we would like to express our understanding of the challenges the groups are meeting in registering for Vendelbo Jamboree. It is hard to put down exact numbers since guiding, and scouting activities around the World have been suspended. But we would still like for you to register if you are planning on participating and then just put down an approximate number of participants. These numbers are of course only guesswork, but you will be able to adjust them freely until the 1st of May. The payment will be binding afterwards.

Refunds

Due to the current situation with COVID-19, states are closing borders and suspending much travelling. We offer our international participants a full refund of their jamboree price if their local government or the Danish authorities make participation impossible. (E.g. if the borders are closed either way). We can offer no refund for the gear and clothes bought in the webshop. Neither can we provide a refund of the flight, bus or train tickets you purchased yourselves.

We would like to know from you when your last option of cancelling your flight, bus or train tickets is. Please inform us in your registration or to info@vendelbojamborette.dk. This information gives us a deadline for information.

If you have any questions concerning Vendelbo Jamboree and/or our health measures at the jamboree, feel free to send us an e-mail at info@vendelbo-jamborette.dk. If you send us your area code + phone number, we will give you a call.

About the Camp

Vendelbo Jamboree is held in the heart of Vendsyssel (Northern Denmark) on our lovely Guiding and Scouting Centre Mosbjerg. The jamboree is situated with two big campsite areas and activities spread across the whole jamboree area.

The jamboree site is suitable for both younger and older guides, and scouts as the area is compact and have excellent facilities. The activities fit a range of age groups, so there is something to do for everyone.

00
Days
00
Hours
00
Minutes

News

Message from the Camp Directors
26. June 2019
Vendelbo District is arranging the 10th Vendelbo Jamboree in summer  2020. It is with great pleasure that we invite guides and scouts from Denmark and abroad to participate in the jamboree. We are really excited looking forward to leading Vendelbo Jamboree 2020. It will be a Jamboree with Guiding/Scouting, Being There

Do you remember

Pinocchio Fodbold
Træklatring
Lejrafslutning
Events
Eksperimenter
Lejrbål
Lejråbning
Træklatring
Væggen